Ved oprettelse af en ordre på vores hjemmeside UniHosting.net, via telefon, eller via mail accepterer du følgende forretningsbetingelser. Kunden erklærer sig bekendt med UniHosting forretningsbetingelser. UniHosting forbeholder sig ret til at foretage ændringer i UniHosting forretningsbetingelser uden forvarsel.

1. Generelle betingelser

 • 1.1. For at kunne tegne et produkt hos UniHosting kræves det, at kunden er myndig.
 • 1.2. Kunden skal selv sørge for at forsyne UniHosting med data, som vil blive placeret på UniHostings servere.
 • 1.3. UniHosting sørger for formidlingen imellem kunden og UniHostings leverandører.
 • 1.4. Denne aftale vil træde i kraft fra den dato tjenesten er betalt, og fortsætter indtil denne opsiges.

2. Betaling, opkrævning og fortrydelsesret

 • 2.1. Betalinger foretages online af kunden ved brug af MobilePay, Visa, Visa Electron, Mastercard, Mastercard Debit eller Maestro. Ved betaling med PayPal er der et gebyr på 2.9% af det totale beløb. Alle produkter og services oprettes umiddelbart efter betaling, hvor beløbet samtidig bliver trukket fra kortholderens konto. Det er også muligt at betale med bankoverførsel til UniHosting konto.
 • 2.1.1. UniHosting accepterer ikke checks, postanvisninger, kontanter eller enhver anden form for betaling, bortset fra de betalingsmuligheder der er skitseret i punkt 2.1.
 • 2.2. I forbrugerforhold er der fortrydelsesret ved online- bestillinger, hvorefter kunden har ret til at fortryde en bestilling i op til 14 dage fra bestillingen. Domæner er imidlertid unikke, Dedikeret servere og VPS bliver individuelt tilpasset. Af hensyn til hurtig leverance af det bestilte, vil UniHosting normalt påbegynde fremstilling og tilpasning af det bestilte straks efter at have modtaget kundens betaling. Kunden accepterer ved afgivelse af bestillingen, at en eventuel fortrydelsesret automatisk ophører så snart, at UniHosting har påbegyndt fremstilling og tilpasning af det bestilte. Du har dog 24 måneders reklamationsret.
 • 2.3. Alle produkter/ydelser på UniHostings hjemmeside: UniHosting.net (herunder alle sub-domæner, kampagner m.v.) er oplyst i danske kroner(DKK), og er inkl.moms hvor intet andet er opgivet.
 • 2.4. Hvis perioden ikke forlænges suspenderes produktet 2 dage efter periodens oprindelige udløb. 14 dage efter periodens oprindelige udløb – nedlægges produktet og alle data slettes. Herefter betragtes produktet som værende opsagt.
 • 2.5. Servere har opsigelse på 30 dage og opsiges ved skriftlig kontakt til os.

3. Domæner

 • 3.1. Registrering af domænenavne igennem UniHosting sker på vegne af kunden hos den pågældende domæneregistrator.
 • 3.2. Flytning af domæner udføres af UniHosting på vegne af kunden hos den pågældende domæneregistrator.
 • 3.3. .DK domæner administreres af DK-Hostmaster A/S. DK-Hostmaster A/S sørger for at opkræve kunden det årlige domæne gebyr. Desuden foretages alle navneserver, adresse ændringer, og ejerskift via DK-Hostmasters selvbetjeningsside.
 • 3.4. Kunden påmindes 30, 14, 7 og 2 dage før endt domæne periode (gælder ikke .DK domæner).

4. IP-adresser

 • 4.1. UniHosting fører kontrol og ejerskab af den enkelte IP-adresse, der er tildelt kunden. UniHosting forbeholder sig ret til efter eget skøn, at ændre/fjerne en IP-adresse – dog vil vi til hver en tid informere kunden først.
 • 4.2. Har du tilkøbt dedikeret IP-adresse til dit UniHosting vil din IP-adresse ikke blive fjernet så længe kunden betaler for denne.
 • 4.2.1 UniHosting har ret til at ændre dedikeret IP-adresser såfremt kunden er blevet orienteret omkring dette senest 2 kalenderdage før ændringen foretages.

5. Support

 • 5.1. Henvendelser besvares via vores kundecenter så vidt muligt inden for 72 timer. UniHosting tilbyder også telefonisk kontakt.
 • 5.2. Høj prioritets henvendelser besvares via vores kundecenter så vidt muligt inden for 12 timer. Prioritetet må kun sættes til HØJ, hvis kundens e-mail eller hjemmeside er fuldstændig utilgængelig.
 • 5.3. Har kunden brug for teknisk assistance, kan denne rekvireres via kundecenteret – alle opgaver vil blive påbegyndt senest 72 timer efter kunden har accepteret fremsendte tilbud.

6. Oppe/nedetid

 • 6.1. UniHosting tilstræber, at alle systemerne er tilgængelige 24 timer i døgnet, året rundt. Dog er UniHosting berettiget til at afbryde driften, ved vedligeholdelse eller andre tekniske forhold der gør det nødvendigt.
 • 6.2. Nedetid defineres ved at en ydelse som UniHosting tilbyder er utilgængelig på baggrund af en eller flere årsager forårsaget af UniHosting.
 • 6.3. Nedetid forårsaget med brug af kundens login, og serverangreb anses ikke for at være nedetid.
 • 6.4. UniHosting har en oppetidsgaranti på 99,7% på alle vores produkter. Hvis UniHosting ikke overholder oppetidsgarantien, vil der blive foretaget kompensationer i form af forlængelse.
 • 6.5. Hvis kunden har indsigelser i forbindelse med vores ovenstående rapport af den gennemsnitlige oppetid, skal kunden kontakte UniHosting som efterfølgende vil tage stilling til hvorvidt kunden har ret i sine antagelser.

7.Backup

 • 7.1. UniHosting udfører data backups 1 gang ugentlig af webhoteller til brug for UniHosting i tilfælde af systemer svigter.
 • 7.2. Selvom der gøres alt for at sikre data påtager UniHosting sig intet ansvar for tab eller korrupte data.

8. Brugs begrænsninger

 • 8.1. Nedenstående gælder for vores produkter
 • 8.1.1. UniHosting gældende trafik-grænser vil til en hver tid være oplyst på UniHostings hjemmeside. Kunden kan til enhver tid se sit aktuelle trafik forbrug via kundecenteret eller produktets kontrolpanel.
 • 8.1.2. I tilfælde af, at kundens produkt overskrider den gældende trafikgrænse for pågældende abonnementtype, vil kunden modtage en mail med information herom. Hvis kunden ikke reagere på UniHostings henvendelse og trafikgrænsen eskalere yderligere vil UniHosting uden yderligere varsel suspendere produktet midlertidigt indtil kunden har opgraderet til en større trafik pakke eller ved månedensudgang. UniHosting fakturerer derfor ikke merforbrug af trafik, men i tilfælde af et overforbrug, henvises der til, at kunden opgraderer sit abonnement. Kunden kan altid holde øje med det nuværende forbrug i kontrolpanelet.

9. Lov & Ansvar

 • 9.1. Brug af UniHostings tjenester må kun anvendes til lovlige formål, som ikke er i strid med bestemmelser i dansk, eller international lovgivning.
 • 9.1.1. Hvis en service benyttes til udsendelse af spam, phishing el. lign. forbeholder UniHosting sig retten til midlertidigt at lukke for adgang til servicen uden varsel, indtil problemet er udbedret. Dette er også gældende selv om kunden af servicen ikke er bekendt med nævnte misbrug, eller er direkte ansvarlig for dette.
 • 9.1.2. UniHosting vil løbende vurdere funktionen af scripts/programmer, som eventuelt kan belaste serveren, eller forårsage nedbrud. Hvis dette er tilfældet, kan UniHosting til enhver tid fjerne disse scripts/programmer eller midlertidigt lukke for adgangen til det pågældende produkt/service. Dette vil dog normalt foregå i samråd med kunden.
 • 9.1.3. Kunden må ikke drive, eller forsøge at drive IRC bots eller andre permanente server processer, med mindre andet er aftalt skriftligt.
 • 9.1.4. Kunden må under ingen omstændigheder anvende sit produkt/service med henblik på at opnå uautoriseret adgang til systemer tilsluttet internettet, eller i øvrigt handle på en måde, der efter dansk eller international lovgivning er strafbart.
 • 9.1.5. Kunden må ikke true, misbruge, afbryde eller på anden måde krænke rettigheder (her under privatlivets fred og offentliggørelse).
 • 9.1.6. Kunden må ikke have materiale som uanset lovligt eller ej kan virke voldsomt stødende. Dette vurderes af UniHosting, eventuelt i samarbejde med et ekspert- eller rådgivningsorgan indenfor det pågældende område.
 • 9.2. Hvis UniHosting ønsker at opsige et abonnement, sker dette med 1 måneds skriftlig varsel overfor kunden, dog har UniHosting altid ret til uden varsel at lukke en service, hvis kunden har overtrådt UniHostings forretningsbetingelser. UniHosting vil da fremsende en begrundelse for lukningen med henvisning til den betingelse der er overtrådt. UniHosting er i ethvert henseende suveræne i definitionen af ordet misbrug.
 • 9.3. Såfremt UniHosting bliver vidende om strafbare forhold eller aktiviteter i forbindelse med en kundes abonnement og brug af sit produkt vil UniHosting ud over at ophæve kundens abonnement med øjeblikkeligt varsel i henhold til punkt 9.2 ovenfor, videregives alle relevante oplysninger til de danske- eller internationale myndigheder i det omfang dette er påkrævet.

10. Ændringer og opdateringer

 • 10.1. Alle ændringer og opdateringer på produkter/services foretages af kunden via kundecenteret. Kunden vil ved oprettelsen få tilsendt brugernavn og kodeord til sin konto. Kunden skal træffe alle rimelige foranstaltninger for at bevare fortroligheden af sit brugernavn og kodeord til kundecenteret. Hvis kunden får mistanke til at brugers login oplysninger er blevet kendt for enhver uvedkommende, er det kundens pligt at underette UniHosting straks, og ændre sit kodeord.
 • 10.2. Kunden er forpligtet til altid at holde UniHosting informeret om sin nuværende bopæl herunder e-mail adressen, og evt. mobilnummer som er UniHostings primære måde at kontakte kunden på. Ændringer foretages via kundecenteret.

11. Opsigelse og overdragelse

 • 11.1. Opsigelser skal kunden foretage i kunde området under produker og så tryk pil ned ud for produkt ved vis detaljer.
 • 11.2. Servere har opsigelse på 30 dage og opsiges ved skriftlig kontakt til os.
 • 11.3. Kunden må ikke overdrage eller overføre sit produkt/service uden UniHostings forudgående samtykke.

12. Betalingsgebyr

 • 12.1. Vi opkræver et gebyr på 2.9% ved betaling via Paypal.

13. Force majeure

 • UniHosting kan ikke gøres ansvarlige for eventuelle forsinkelser eller nedbrud, der skyldes force majeure herunder forsinkelse, ulykke, krig, brand, terror, sabotage, strejke eller lockout. Dette gælder selv om UniHosting er part i konflikten og selv om konflikten kun rammer dele af UniHosting, eller dets leverandører.

14. Værneting

 • 14.1 Eventuelle tvister og uoverensstemmelser skal eksklusivt afgøres ved de almindelige danske domstole i henhold til dansk ret (dog undtaget danske rets regler om lovvalg).

15. Priser

 • 15.1 Ved konsulentlignende ydelser afregnes pr påbegyndt halve time med en timepris på 350,- kr. eks. moms.